Pepping Grade-A - Mercy Day

Coacha till framtiden

När man talar om coaching i Stockholm så kanske man inte riktigt anser att detta kommer till sin rätta, man kanske inte inser vikten av det. Men är det inte så att allt som gör att man går framåt i sin karriär är till nytta och gagn för en? Jag tycker så och jag anser att om chefen erbjuder en en sådan tjänst där man kan få en coaching så bör man ta den chansen då man ska vara tacksam för alla chanser man kan tänkas få över detta med coaching.